FJERNVARMEN BILLIGST IGEN!

7. marts 2022

FJERNVARMEN IGEN BILLIGST!

Fra 2020 til 2021 er fjernvarmeprisen for august for et såkaldt standardhus på 130
m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh pr. år faldet. Fjernvarmeprisen er således
12.739 kr. pr. år for et standardhus i 2021 mod 12.853 kr. pr. år i 2020.
Udviklingen med udgangspunkt i august 2021 bekræfter, at fjernvarmepriserne
generelt ligger på et lavt niveau, og at de fortsat udvikler sig langsommere end
udviklingen i forbrugerprisindekset. Således er fjernvarmen fortsat både
klimamæssigt og prismæssigt et meget konkurrencedygtigt valg for såvel kunderne
som for samfundet. Dog har tendensen for nogle fjernvarmeselskabers
forbrugerpriser været en anden siden august 2021. Som følge af de stigende
energipriser på el- og naturgas de efterfølgende måneder i 2021 (og i 2022) har
det smittet af på fjernvarmepriserne. Dog er forventningen, at den såkaldte
vægtede gennemsnitspris ikke kommer til at ændre sig markant, men om end med
en mindre prisstigning.
Desuden har varmeprisstatistikken været forsinket i år grundet et ønske i Dansk
Fjernvarme om en opdatering af de grupperinger, som der følges prisudvikling på.
Selskaberne er derfor i denne rapport inddelt i nye kategorier. Derudover er det
besluttet, at alle selskaberne, der fremgår af Forsyningstilsynets prisstatistik,
ligeledes er repræsenteret i Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik. Den vægtede
varmepris er derfor den samme, som der fremgår af Forsyningstilsynets
prisstatistik.

Se rapporten via dette LINK

Se billede herunder i stort format - LINK

 

//