Fjernvarme er billigt!

4. november 2019

FJERNVARME ER BILLIGT!

Dansk Fjernvarme har i lighed med tidligere år undersøgt fjernvarmeprisen. Undersøgelsen viser at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år er steget. Fjernvarmeprisen er 12.859 kr./år i 2019, hvilket er en stigning på lidt over 6 procent i forhold til 2018. Prisen på fjernvarme er dog fortsat lavere end naturgas, hvor den tilsvarende pris er steget til cirka 15.300 kr./år for standardhuset i 2019.

Varmeprisstatistikken opgør prisen for det gennemsnitlige fjernvarmeselskab, og fokuserer ikke direkte på prisudviklingen i det enkelte selskab eller årsagerne hertil.

På dette overordnede niveau kan stigningen altovervejende forklares af

  1. Èt større selskab der har ”normaliseret” varmeprisen efter en ekstraordinær prisnedsættelse i 2018
  2. Prisstigninger i selskaber, der ikke længere modtager grundbeløbsstøtte.

Det fremgår af statistikken, at fjernvarme også fortsat er et konkurrencedygtigt valg i sammenligning med alternative opvarmningsformer, når der medtages investerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Hertil kan det derudover bemærkes, at fjernvarmen er endnu mere konkurrencedygtig ved et lavere forbrug end standardhuset på grund af relativt lave investeringsomkostninger.

Se rapporten via dette LINK