Generalforsamling 2019

18. januar 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00 på Svogerslev Kro. 

Bekendtgørelsen vil være at finde nederst her på siden senest 6 uger før generalforsamlingen. 

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil øvrige relevante dokumenter også være at finde her på siden: 

  • Selskabets årsrapport, forsynet med revisorpåtegning. 
  • Endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastlæggelse af gebyrer og rentetillæg. 
  • Samtlige modtagne forslag fra andelshavere og bestyrelse jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. 
  • Specifikation af samtlige kandidater til bestyrelsen. 

Alternativt vil der være mulighed for at bestille og efterfølgende afhente dokumenterne på centralen. 

Andelshavernes forslag jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.