GENERALFORSAMLING 2020

23. juli 2020

Til Andelshaverne

Årets Generalforsamling afholdes digitalt uden fysisk fremmøde onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00.

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil øvrige relevante dokumenter også være at finde her på siden: 

  • Selskabets årsrapport, forsynet med revisorpåtegning. 
  • Endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastlæggelse af gebyrer og rentetillæg. 
  • Samtlige modtagne forslag fra andelshavere og bestyrelse jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. 
  • Specifikation af samtlige kandidater til bestyrelsen. 

Andelshavernes forslag jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.