Generalforsamling 2020

22. januar 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2020 kl. 19.00 på Svogerslev Kro. 

Bekendtgørelsen vil være at finde nederst her på siden senest 6 uger før generalforsamlingen. 

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil øvrige relevante dokumenter også være at finde her på siden: 

  • Selskabets årsrapport, forsynet med revisorpåtegning. 
  • Endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastlæggelse af gebyrer og rentetillæg. 
  • Samtlige modtagne forslag fra andelshavere og bestyrelse jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. 
  • Specifikation af samtlige kandidater til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen udleveres trykt eksemplar af dokumenterne.

Andelshavernes forslag jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.