GENERALFORSAMLING 2021

17. januar 2021

Til Andelshaverne

Årets Generalforsamling afholdes onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00.

Vi vil i god tid meddele om generalforsamlingen afholdes virtuelt eller med fysisk fremmøde under hensyntagen til COVID-19 situationen.

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil alle relevante dokumenter være at finde her på siden: 

  • Selskabets årsrapport, forsynet med revisorpåtegning. 
  • Endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastlæggelse af gebyrer og rentetillæg. 
  • Samtlige modtagne forslag fra andelshavere og bestyrelse jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. 
  • Specifikation af samtlige kandidater til bestyrelsen. 

Andelshavernes forslag jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.