Nye leveringsbestemmelser 1. januar 2022

30. september 2021

Nyt lovkrav om månedlig fremsendelse af forbrugsoplysninger i varmesæsonen træder i kraft pr. 1. januar 2022. 

Vores leveringsbestemmelser ændres derfor pr. 1. januar 2022 grundet behov for digital kommunikation.

I henhold til EU-reglerne er vi 1. januar 2022 forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29-21-2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker selskabet at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i selskabets almindelige bestemmelser pkt. 1.5.

OBS: FØRST SENERE PÅ ÅRET VIL DET VÆRE MULIGT AT INDBERETTE E-MAIL og TELEFONNUMMER - SÅ DU SKAL/KAN ALTSÅ IKKE GØRE NOGET LIGE NU FOR AT LEVE OP TIL DE NYE LEVERINGSBESTEMMELSER.