HAR VI DIN MAIL-ADRESSE?

19. april 2022

OBS - HVIS DU IKKE HAR MODTAGET FORBRUGSOPLYSNINGER DE SENESTE MÅNEDER MANGLER DU AT OPLYSE MAIL-ADRESSE. 

Nyt lovkrav om månedlig fremsendelse af forbrugsoplysninger i varmesæsonen trådte i kraft pr. 1. januar 2022. 

Vores leveringsbestemmelser blev derfor ændret pr. 1. januar 2022 grundet behov for digital kommunikation.

I henhold til EU-reglerne er vi 1. januar 2022 forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29-21-2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejers oplysningsforpligtigelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker selskabet at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i selskabets almindelige bestemmelser pkt. 1.5.

DU BEDES OPGIVE E-MAIL VIA E-FORSYNING: LINK

VÆLG PUNKTET "MINE OPLYSNINGER" FOR INDTASTNING.

FORBUGERNUMMER OG KODE STÅR PÅ DINE OPKRÆVNINGER.