VARMEPRISEN 2023

21. september 2022

STATUS PÅ VARMEPRISEN

Varmeprisen 2022

Varmeprisen i 2022 er uændret, og vi har indtil videre haft et ret varmt år med færre udgifter end ventet. Vi forventer derfor et overskud på driften i 2022.

Varmeprisen 2023

Varmeprisen i 2023 forventes at stige 5 procent, da vores varmeleverandør VEKS har meldt denne prisstigning ud foreløbigt.

Vi henleder opmærksomheden på, at energipriserne i øjeblikket er meget svingende og at vi køber varmen ved VEKS som igen køber en stor del af varmen hos en tredje part – ØRSTED (primært varme produceret ved biomasse på Avedøreværket).

Vores udmelding omkring priser i 2023 er derfor vores bedste bud på nuværende tidspunkt. 

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at prisstigninger på over 10 procent skal varsles med mindst 3 måneder direkte til forbrugeren, hvilket vi typisk vil gøre på selve rateopkrævningen. Men det er der altså ikke udsigt til lige pt.

Elprisen og Svogerslev Fjernvarme

Elprisen er desværre et godt eksempel på hvor hurtigt tingene kan ændre sig. 

Meget af den varme der produceres kommer fra kraftvarmeværker der både producerer varme og el. En af årsagerne til at VEKS kan undgå prisstigninger er at elproduktionen sælges til markant højere priser. Lige pt. blæser politiske vinde omkring begrænsning af afregningsprisen for el, og dette kan påvirke VEKS og dermed Svogerslev Fjernvarme. Den 21/9 2022 har Dansk Fjernvarme skrevet således: LINK.

Vi følger udviklingen, da der lige pt. ingen afklaring er vedr. dette. 

Gasprisen og Svogerslev Fjernvarme

VEKS producerede i 2021 ca. 7 % af varmen ved gas, men man har her i 2022 mindsket afhængigheden af gas ved i højere grad at anvende olie. Gas og olie bruges kun til produktion af varme når det er meget koldt eller som reserve i særlige situationer.

 

VARMEKILDER SVOGERSLEV FJERNVARME 2022