Ekstraordinær Generalforsamling 2019

11. april 2019

Til andelshaverne    

Ekstraordinær Generalforsamling 1. maj 2019 kl. 19.00  

På generalforsamlingen den 10. april 2019 foreslog bestyrelsen vedtægtsændringer.

Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 1. maj 2019 kl. 19.00 på Varmecentralen, Stamvejen 11.