Bestyrelsen

Kontakt pr. e-mail: formanden@svogerslevfjernvarme.dk

Lars Ejstrup
Formand - Juridisk udvalg
Søbakken 36

Ebbe Henriksen
Næstformand - Økonomisk udvalg
Egen 11

Steen K. Jørgensen
Bestyrelsesmedlem - Teknisk udvalg
Dunbirken 5

Jan Koop
Besyrelsesmedlem - Økonomisk udvalg
Aastoften 3

Kasper Funch Vinding
Bestyrelsesmedlem - Juridisk udvalg
Svogerslev Hovedgade 9

Poul Erik Abrahamsen
Suppleant
Enghaven 1

Søren Jokumsen Lange
Suppleant
Svogerslev Hovedgade 10