Selvaflæsningsskemaer

Her kan downloades skemaer til notering af dine måleraflæsninger. Vi anbefaler, at følge forbruget løbende, så der kan reageres på fejl i anlægget, som ofte vil vise sig i aflæsningerne. Vi har stadig nogle af de gamle trykte skemaer tilbage - kig forbi centralen for at få udleveret disse.