Vi overgår til 4 rater i 2019.

1. august 2018

Svogerslev Fjernvarme har besluttet, at der fremadrettet kun opkræves rater 4 gange årligt.

I 2019 opkræves der fire rater:

1. Februar

1. Maj

1. August

1. November

Beslutningen medfører både direkte besparelser i forbindelse med færre udsendelser via Betalingsservice samt afledte besparelser i forbindelse med mindre tidsforbrug på håndtering af udsendelser, rykkere mv.

Tidligere har vi valgt at stoppe den fysiske udsendelse af breve til fordel for breve via E-Forsyning og bilag via Betalingsservice. Vi har førhen udsendt op til 5.000 breve årligt, hvorfor besparelsen i forbindelse med dette tiltag er betydelig.

Forbrugsregnskab, budget, styringstabel, indkaldelse til generalforsamling etc. udsendes derfor ikke længere pr. brev, men formidles via betalingsservice eller E-forsyning.

Overgangen til 4 rater samt stop for udsendelsen af flere tusinde fysiske breve årligt medfører således besparelser for alle andelshavere og forbrugere ved Svogerslev Fjernvarme.  

//