Regnskabsåret og betaling

  • Regnskabsår 1. januar til 31. december.

  • Varmeregningen betales aconto over 4 rater (februar, maj, august, november). Årsopgørelsen afregnes sammen med aconto raten for februar.

  • Forfald og sidste rettidig betalingsdato er den 1. hverdag i måneden.

  • Ved for sen betaling pålægges gebyr og renter. Gebyr pålægges efterfølgende rate. Renter pålægges efterfølgende årsopgørelse.

  • Ved overskridelse af seneste betalingsdato er Varmeværket berettiget til at lukke for varmen efter retningslinjerne fra Energitilsynet.

  • Svogerslev Fjernvarme følger Dansk Fjernvarmes restancevejledning.

  • Svogerslev Fjernvarme kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden. Der vil altid ske individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, hvis kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalings mønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne eller kunden helt har undladt betaling. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos kunden, må være på maksimalt 5 måneders budgetteret varmeforbrug for pågældende lejemål/ejendom.
//